Veessen

Veessen - Gemeente Heerde

VeessenVeessen maakte samen met Marle, Vorchten en Wapenveld in 2006 deel uit van het gebied dat op de nominatie stond als mooiste plekje van Nederland verkozen te worden en behaalde een keurige 3e plaats!

Veessen ligt prachtig aan een grote meander van de IJssel Deze meander was vroeger voor de zeilschepen die stroomopwaarts voeren een lastig traject. Vaak konden de schepen de bocht niet op eigen gelegenheid passeren en moesten ze getrokken worden door paarden.

Deze bedrijfsvoering heette het zgn. peerden en verscheidene Veessenaren vonden een goede bijverdienste als peerdeboeren of ook wel peerders genoemd.

Voor de schippers was die bocht in de IJssel maar lastig, vooral bij oostenwind. De Fortmonderbossen halen bij Oostenwind de wind letterlijk uit de zeilen. Deze bocht ter hoogte van het Fortmonderbos kreeg dan ook de toepasselijke naam "Ongemak". Vele zeilers die deze bocht al zeilend proberen te nemen zullen weten wat er met deze kreet bedoeld wordt.

Meestal werd er door de peerders vooraf over de prijs onderhandeld en eenmaal een prijs afgesproken kon het peerden beginnen. ’s Morgens in alle vroegte stonden de peerders de schepen op te wachten om ze stroomopwaarts door de bocht te trekken, ongeveer halverwege werd dan de helft van het overeengekomen bedrag betaald, om er zeker van te zijn dat de schippers niet voorbij de bocht afhaakten en op eigen kracht verder gingen.

Aan de zijde van Veessen ligt nog steeds het zgn. “jaagpad”.

Een andere belangrijke bestaansbron voor Veessen was de prachtige natuurlijke haven De Hank, een afgesneden rivierbocht. Vooral gedurende de schippersvakantie, van Kerstmis tot Lichtmis (2 februari) was dit een geliefkoosde plek, omdat het bij ijsgang de enige veilige haven was tussen Kampen en Deventer. Geen wonder dan ook dat de vijf herbergen van het dorp Veessen in die tijd floreerden.

Nu is het vooral gedurende de zomermaanden dat de Hank een belangrijke rol speelt, namelijk als recreatiehaven. Waarschijnlijk dat Veessen al in de Middeleeuwen een veerdienst met de overkant van de IJssel kende. Uit de geschiedenis stukken blijkt dat de oudste vermelding van een veerdienst stamt uit 1379.


Kozakkenveer

Het Kozakkenveer vaart dit jaar vanaf 1 April. Het voetveer wordt gerund door ruim 40 vrijwilligers.

 

Lees Meer...


Eiermarkt

eiermarktDe Eiermarkt wordt ieder jaar op de 2e zaterdag van Juli gehouden van 13.00 uur tot 21.00 uur in het centrum van Veessen.

Lees Meer...


Hoogwatergeul

Hoogwaterkering

VEESSEN - 08-01-2018 Waterschap Vallei en Veluwe hebben voorbereidingen getroffen om de kleppen van de hoogwaterkering bij Veessen te kunnen openen en het stijgende water van de IJssel meer ruimte te kunnen geven. Als de kleppen van de kering worden geopend stroomt de hoogwatergeul over een lengte van acht kilometer tussen Veessen en Wapenveld/Hattem vol met water uit de IJssel.
 
In de kering is over een lengte van 800 meter een inlaatsysteem aangebracht met zestig kleppen die geopend kunnen worden bij nog verder stijgende waterstanden.
 
De huidige prognoses voor het hoogwater geven aan dat de geul de komende dagen nog niet vol zal stromen, maar het waterschap wil wel voorbereid zijn op de noodzaak er van.

 
VEESSEN (bron veluws nieuws) - 14-07-2017 VEESSEN - Met het beschikbaar stellen van 25.000 euro voor het maken van de sokkel, is de laatste hindernis voor het Basjkierenmonument in Veessen genomen. En daarmee werd initiatiefnemer Jurn Buisman uit Heerde een gelukkig man: 'Het verleden krijgt nu een toekomst', zo zij hij tegen de gemeenteraad van Heerde.

Kozakken


Die hikte nogal aan tegen het beschikbaar stellen van het geld. Allereerst was het voorstel pas op het laatste moment toegevoegd aan de agenda en kon het niet behandeld worden in een commissievergadering. Het bedrag van 25.000 euro is bestemd voor de sokkel om het drie meter hoge beeld van een kozak te paard te plaatsen. De gemeente Heerde krijgt het beeld dat 100.000 euro kost en gemaakt wordt door de Russisch-Nederlandse kunstenaar Alexander Taratynov, aangeboden door het Geelvinck Museum/Hinlopen Huis uit Amsterdam.
 
Dit dankzij de inspanningen van het Heerder paar Jurn Buisman en Dunya Verweij. Buisman hield vooraf als inspreker een gloedvol betoog over de totstandkoming van het project. De kern is dat een regiment Basjkieren in november 1813 via een schipbrug over de IJssel tussen Wijhe en Veessen, doorstootte naar Amsterdam. Daar hielp men de Prins van Oranje in het zadel en kwam er einde aan de Franse bezetting. Het plan is om zowel in Wijhe als in Veessen een monument ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis te plaatsen. Het voorstel kon volgens burgemeester Inez Pijnenburg nu pas behandeld worden omdat heel recent duidelijk is geworden dat de regering van de Russische deelrepubliek Basjkortostan het beeld zal betalen waardoor Heerde een prachtig cadeau krijgt. Pijnenburg deed daarbij de belofte dat het college zich in zal spannen om ook andere fondsen te benaderen om een bijdrage te leveren. Uiteindelijk ging een ruime meerderheid van de raad akkoord met de bijdrage.
 
Alleen de VVD-fractie had onoverkomelijke bezwaren en stemde tegen.
 
Het beeld in Veessen krijgt aan de overkant van de IJssel een tegenhanger. Daar zal in Wijhe ook een kunstwerk geplaatst worden als herinnering aan de zo belangrijke schipbrug. De onthulling van de kunstwerken staat gepland voor zaterdag 9 september. Het zal dan een drukke dag worden in het gebied. De planning is dat dan ook het Havenfront wordt geopend en ook wordt het gebied van de Hoogwatergeul teruggegeven aan de inwoners.

Uiterwaarden

Natuurschoon op de Uiterwaarden

Ongemak

Welkom in Veessen

Welkom

Welkom in Veessen

Veessen is een klein dorp aan de rivier de IJssel en maakt samen met de dorpen Vorchten, Wapenveld en Hoorn deel uit van de gemeente Heerde.

Heerde ligt in het oosten van de noordelijke Veluwe.

Marle

Welkom in Veessen

Infocentrum IJssel

infocentrumijssel

'Waar natuur en cultuur samen stromen'

In het Infocentrum IJssel Den Nul stromen informatie over natuur, water en cultuurhistorie bijeen.

Bezoekers kunnen dit ontdekken en beleven door te voelen en laatjes te openen in de expositie, onderzoeken en knutselen in het seizoenslab en beleven in het gebied rondom het gebouw.

De horeca wordt verzorgd door cliënten van de JP van den Bent stichting.

IJsselfietstocht

Historische Fietsen Veessen

Martin Braakensiek heeft ook dit jaar een fietstocht in de omgeving georganiseerd. De deelname van liefhebbers van historische en antieke fietsen was zeer goed.

Het Mysterie van de IJssel

Mysterie van de IJssel

Het Mysterie van de IJssel: van Veessen naar Hattem

Over een sprookjeswereld onder water, het licht boven de rivier, schilderes Marja Zomer op een Urker Kotter en een snoekbaars in de pan.

Op Wereldreis

Karin marijke en Coen

Karin Marijke en Coen op hun wereldreis. Volg op deze site de verrichtingen en lees meer over hun unieke belevenissen en ervaringen ....

Inspiratie voor Schilders

Roland van den Berg

Freek en Roland van den Berg in Veessen

De Hank als Recreatiehaven

De Hank

De Hank speelt een belangrijke rol

Kozakkenveer SVVF

Kozakkenveer SVVF

Stichting Voetveer Veessen Fortmond

Een ontzettende mooie ervaring

Het pontje van de SVVF is puur genieten.

Een mooie tocht over de IJssel door een al evenzo mooie omgeving.

Katerina van Eyck

Leven met kleur

Mijn hele ambitie, mijn bewondering voor grote meesters hoop ik samen te vatten in mijn eigen werk.

Daar hoop ik de tijd voor te krijgen.

Freek van den Berg 1918 - 2000

De groene geul

Langs de IJssel tussen Veessen en Zwolle komen twee nieuwe dijken van elk 8 kilometer lengte.

De dijken markeren de hoogwatergeul.

Woordvoerster Rijkswaterstaat